Woonvoorziening

Vzw Avalon is in 1998 opgericht met als voornaamste doel "de oprichting en uitbating van diensten voor volwassen personen met motorische beperkingen, die niet meer binnen een zelfstandige woonformule kunnen functioneren."

De vzw wil daarnaast ook allerlei initiatieven nemen die kunnen bijdragen tot de maatschappelijke integratie van bovenvermelde doelgroep.

Eind 2007 werd gestart met de bouw van een woonvoorziening voor personen met ernstige motorische beperkingen. Het (te)huis is gelegen in de Broekstraat nr 27, in het centrum van de dorpskern van Buggenhout-Opstal. Route naar Avalon vzw

De gemeenschappelijke woonvoorziening biedt plaats aan 29 vaste bewoners en 1 bewoner in kortverblijf. Opname kan vanaf de leeftijd van 18 jaar tot maximum 65 jaar. Eenmaal opgenomen kan een bewoner levenslang in Avalon verblijven.

Elke bewoner heeft een individuele kamer die hij naar eigen wens mag inrichten. De voorziening is volledig rolstoeltoegankelijk ingericht met automatische deuren, een gesofisticeerd oproepsysteem, een ruime lift, hellende vlakken, schakelaars op rolstoelhoogte, enz... Per verdieping is er aangepast sanitair (badkamer + toilet) beschikbaar. Op de benedenverdieping bevindt zich een gemeenschappelijke leef- en woonruimte die ook voor de maaltijden wordt gebruikt. Om het huiselijke karakter van de voorziening te bevorderen worden de maaltijden zoveel mogelijk in eigen beheer klaargemaakt.

Avalon biedt haar bewoners niet alleen een aangepaste wooninfrastructuur, maar ook 24 u op 24 u gespecialiseerde verzorging én (op vraag) individuele ondersteuning of begeleiding. Een individuele begeleider kan ongeveer 1 uur per week besteden aan begeleiding of ondersteuningstaken.

Avalon is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkend als een Flexibel Aanbodcentrum voor Meerderjarige personen met een beperking. Avalon biedt het ganse jaar door, zowel overdag als 's nachts intensieve dag- en woonondersteuning aan 30 volwassen personen. Sinds 2015 biedt Avalon ook de mogelijkheid tot kortdurende woon-en dagondersteuning.

InlineOm praktische redenen (tijdsregistratie) vragen we aan de lopers om hun ID-kaart mee te brengen.

Laatste nieuws

Nieuwsbrief 2016 nr 2

[Lees meer]

Resultaten Avaloop 2016

De "Nieuws"rubriek (menu bovenaan) bevat de resultaten van de deelnemers aan de Avaloop :

...
[Lees meer]

Komende Activiteiten

Nieuws | Opdrachtverklaring | Woonvoorziening | Opname | Werking | Doelgroep
Log in | Sponsoring | Contact | Visie & uitgangspunten | Activiteiten | Fotoalbum